Mötesplats för professionella inom trädgårdsbranschen


Maskiner – Teknik – Plantor – Accessories – Services
17–19 Augusti 2023 Lepaa, Hattula, Finland

Lepaa 2023 skapar unikt utrymme för personliga möten – med 59 års erfarenhet! Lepaa utställning arrangerades första gången i 1964 och är en av äldsta trädgårdsbranschens utställningar i Europa. Här har du chans att knyta kontakter och bygga relationer med såväl nya som befintliga kunder.

I Lepaa träffar fackfolk i avslappnat atmosfär. För många är Lepaa årets viktigaste utställning. Här möts småplantornas leverantörer blomodlarna, här träffar traktorförsäljarna fastighetsskötarna från hela landet, här snackar trädgårdsredskapförsäljarna med bärodlarna och många studerande träffar första gången deras kommande arbetsgivare.

Lepaa ligger 118 kilometer norrut från Helsingfors och där möts 8 500 till 10 000 trädgårdsprofessionella årligen. Fyra av tio besökare är ansvariga beslutsfattarna i de företagen dem jobbar i. Och ännu andra fyra av tio besökare är med att bestämma om skaffningar i dem företagen de jobbar i.

Lepaa är känd också utanför Finlands gränser. Hortikulturister från Estland, Lettland och Litauen besöker Lepaa årligen.

Följa oss på Facebook och Instagram @lepaanayttely och använd hastag #lepaanayttely.

Kontakt

utställnings chef Elina Vuori

tel. +358 9 7288 2125 och +358 45 7733 2657

marknadsförings chef Anu Pirhonen

tel. +358 9 7288 2124 tel. +358 400 421 890

Utställningskontoret är öppet i Lepaa 14.–21.8.2023