1.1.2022

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 § EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

1. Rekisterinpitäjä

Kauppapuutarhaliitto – Handelsträdgårdsförbundet ry Terveystie 12
00730 HELSINKI

2. Rekisterin nimi

Lepaa-näyttelyn asiakasrekisteri

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Yhteyshenkilö:

Niina Kangas
Kauppapuutarhaliitto – Handelsträdgårdsförbundet ry Veljestentie 16
00730 HELSINKI
Puh. 045 7733 2662
niina.kangas (a) kauppapuutarhaliitto.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

• Lepaa-näyttelyn järjestelyt
• Uutiskirjeiden toimittaminen • Lepaa-näyttelyn markkinointi

Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja: • Yhteystiedot: nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite
• Muut asiakkaan itse antamat tiedot

6. Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään näyttelyilmoittautumisen, käynnin, kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilauksien yhteydessä.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

8. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

9. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

10. Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Siirto- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen. Siirto- ja kielto-oikeus astuvat voimaan 25.5.2018.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.