Suomen Konekalusto Oy

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

J-Trading Oy Ab

, , , , , , , , , ,

Neko Oy Ab

, , , , , , , , , , , , , , ,

Konetalo Vainikka

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

CLE Invest Oy Ab

, , , , , , , , ,

Biobag Finland Oy

, , , , , ,

AGCO Suomi Oy

, , , , , , , , ,

Biotus Oy

, , , , , , , ,