Konesilta Oy

, , , , , , , , , , , , ,

Schetelig Oy

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

GARDENA / Oy Husqvarna Ab

, , , , , , , , ,

Hautala Service Oy

, , , , , , , , , , , , , ,

NHK-Keskus Oy

, , , , , , , , , , , ,