Puutarhanrakentajat Ry

Puutarhanrakentajat Ry

Nostavantie 176, 15820 LAHTI

Yhdistys edistää viheralan kehittämistä kunnossapidossa ja rakentamisessa

Vuonna 1956 perustettu Puutarhanrakentajat ry on viheralan ammattilaisten aatteellinen yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on edistää suomalaista puutarhanrakentamista, sekä antaa tietoa, taitoa ja virkistystä kaikille, jotka haluavat olla mukana rakentamassa parempaa vihreämpää yhteiskuntaa. Yhdistyksen jäsenten työtehtävät ja koulutustaustat ovat edustava poikkileikkaus koko viheralasta. Puutarharakentajat ry:n jäseniä yhdistää halu tarjota viihtyisiä ja toimivia viherympäristöjä kaikille käyttäjille. Puutarhanrakentajat ry on Viherympäristöliiton jäsenyhdistys.

Tutustu näihin

Puutarhanrakentajat Ry

Puutarhanrakentajat ry, perustettiin jo 29.12.1956; joka on toiminut tuosta lähtien viheralan ammattilaisten aatteellisena yhdistyksenä. Puutarhanrakentajat ry syntyi tarpeesta saada kerätä kaikki puutarharakentamista ja puistojen kunnossapitoa ammatikseen suoritettavat puutarhurit yhteen ja näin edistää yhteistä ammattia niin taidollisesti kuin sosiaalisesti. Yhdistyksen tavoitteena on ensisijaisesti viheralueiden kunnossapidon sekä osin viherrakentamisen kehittäminen ja tätä päämäärää palvelevien toimintojen tukeminen, kuten ajankohtaisen tiedon levittäminen jäsenilleen ja sidosryhmille. Kuluneet vuodet ovat osoittaneet yhdistyksen tarpeellisuuden varsinkin kunnossapidon parissa. Yhdistyksen tekemä työ ja sen ideoimat aloitteet ovat koituneet kaikkien viheralueiden parissa työskemtelevien hyödyksi.

Lue lisää